Köpeklerde Viral Hastalık

Köpeklerde Viral Hastalık

Her canlı için olduğu gibi köpeklerinde sağlığını tehdit eden pek çok hastalık vardır, bu yazımızda tatlı, dört ayaklı dostlarımızın sağlığını tehdit edebilecek köpeklerde viral hastalıkları sizler için listeledik.

Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Adenovirüs Tip 2: CAV-2 genellikle aşılanmamış köpeklerde ve anne antikor korumalarını kaybetmiş yavrularda görülür. CAV-2 çok hafif bir hastalığa neden olabilir veya ölümcül olabilir. Klinik belirtiler ateş, uyuşukluk ve 10-15 gün boyunca devam eden kuru bir öksürük içerir.
 • Parainfluenza virüs
 • Grip
 • Reovirüs: Lezyonlar genellikle hafiftir ve akciğerle sınırlıdır. Enfekte olmuş köpekler mukozal burun akıntısı, ateş ve hafif öksürük gösterir.

Gastro-intestinal Sistem Hastalıkları

 • Calicivirus Enfeksiyonu
 • Koronavirüs gastroenterit
 • Parvovirüs Enfeksiyonu: Köpek parvovirüs enfeksiyonu bulaşıcı bir hastalıktır. Yaş fark etmeksizin, Doberman Pinschers ve Rottweilers ırkı köpekler söz konusu hastalığa yatkındır. Klinik belirtiler arasında kusma, hemorajik ishal, ateş, dehidratasyon ve belirgin lökopeni vardır.
 • Parvovirüs Tip 1 Enfeksiyonu: Genç yavrularda seyrek enterik ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur, sonuç ne yazık ki ölümcül olabilir. Klinik belirtiler arasında anoreksi, ishal, kusma ve dispnoea yer alır.
 • Rotavirüs Enfeksiyonu: Rotavirüs köpeklerin bağırsasında yaygın olarak görülür, rotavirüs elektron mikroskopisi ile dışkıda tespit edilebilir.
 • Astrovirüs
 • Acidophil hücre hepatiti

Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Louping III (Ovine Ensefalomyelit, Flavivirüs): Söz konusu olan köpeklerde viral hastalık genellikle İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu’da görülür. Endemik bölgelerdeki köpekler ve özellikle çoban köpekleri ile av köpekleri zaman zaman flavivirüsten enfekte olmaktadır. Ensefalit gelişmesi durumunda söz konusu virüs ölümcül olabilir. Hastalık koyun kenesi olarak bilinen Ixodes risinus ile bulaşır. Klinik belirtiler arasında ateş, ataksi, titreme, tükürük salgısı, koma ve maalesef ölüm yer alır.
 • Pseudorabies: Hastalık, dünyadaki birçok ülke ve bölgenin domuzlarında endemiktir. Köpekler, burun salgılarında veya tükürükte virüs döken domuzlarla doğrudan temas olup domuz eti yiyerek enfekte olabilir.
 • Kuduz (Lyssavirus): Hastalığa aruz kalındıktan sonraki 3 günde felç hızla ortaya çıkar ve ilk belirtiler görüldükten sonraki 10 gün içinde ölüm meydana gelir. Amaçsız dolaşma, heyecan ile karakterize öfkeli form; sinirlilik; hayvanları, insanları ve cansız nesneleri ısırır veya ısırmaya çalışır (mad-dog sendromu), kuduz olan köpeği sesi değişir  kas felci, tükürük salgısı, kasılmalar, ataksi, felç ve hatta ne yazık ki ölüm yaşayabilir. En sık görülen formu uyuşukluk, kas titremesi, disfaji ve terminal felç ile karakterize olan paralitik formdur.
 • Wesselsbron: Wesselsbron (Flavivirus): Wesselsbron, ensefalitten ölen köpeklerde bildirilen vektör kaynaklı bir hastalıktır. Botsvana ve Güney Afrika’dan gelen sağlıklı köpeklerde Wesselsbron hastalığına karşı antikorlar tespit edilmiştir. Tanı genellikle post mortem muayenesinde retrospektif olarak konur. Hastalık için ne yazık ki spesifik bir tedavi yoktur.
 • Ensefalit

Cilt Hastalıkları

 • Papillomatosis: Köpek papillomatozisi veya siğiller, cildi ve oral mukoza zarını içeren iyi huylu tümörlerin oluşumu ile karakterize olmuş, köpeklerde meydana gelen bulaşıcı bir hastalıktır. Söz konusu hastalık doğrudan ve dolaylı temas yoluyla yapılır. Enfeksiyon, dudaklarda, dilde, diş etlerinde, bukumal mukozada ve bazen konjonktivada ortaya çıkabilecek küçük, karnabahar benzeri siğillere sebep olur. Cerrahi eksizyon tercih edilmesine rağmen, siğiler birkaç hafta içinde sıklıkla kendiliğinden kaybolur.
 • Poxvirus

Birden Fazla Sistemi Etkileyen Enfeksiyonlar

 • Distemper (Morbillivirus): Köpeklerde viral hastalıklardan biri olan distemper, genellikle genç köpeklerin solunum, gastro-bağırsak ve sinir sistemlerini etkileyen bulaşıcı bir viral hastalıktır.Kuluçka süresi 3-7 gündür ancak toplam hastalık süresi 4 hafta kadar uzun olabilir. Klinik belirtiler arasında piroksi, lökopeni, pnömoni ve gastroenterit bulunur.
 • Herpesvirüs enfeksiyonu: Köpek herpesvirüs enfeksiyonu, genellikle 3 haftanın altındaki yavruların bulaşıcı, ve maalesef ki ölümcül bir hastalıktır. Virüs birçok yetişkin köpek tarafından taşınır ve yavru köpekler söz konusu virüse karşı genellikle anneden gelen antikorlar tarafından korunur. Duyarlı yavrularda hastalık, böbrek, karaciğer ve akciğerleri içeren yaygın nekroz ve kanamaları olan bir viraemi ile karakterizedir. Klinik belirtiler ishal, anoreksi, dispnoea ve karın ağrısıdır. Hafif rinit ve konjonktivit daha önce maruz olmayan yetişkinlerde görülür. Dişi köpeklerde virüs veziküler vajinit, kürtaj ve kısırlığa neden olabilir bununla birlikte erkek köpeklerde peniste ve prepusta veziküler lezyonlar gözlemlenebilir.
 • Enfeksiyöz köpek hepatiti
 • Afrika at hastalığı (Orbivirus): Tipik klinik belirtiler ateş, öksürük ve ishaldir. Hastalığın ilerlemesi genellikle akuttur. Etkilenen köpeklerin ölüm sonrası muayenesinde şiddetli pulmoner ödem, plevral efüzyon ve dalak vardır. Mısır, Hindistan ve Güney Afrika’dan gelen sağlıklı köpeklerde Afrika at hastalığına karşı antikorlar tespit edilmiştir.
 • Phlebovirus: Phlebovirus sivrisinek tarafından bulaşır, ancak tatarcıklar, keneler ve kum sinekleri de enfeksiyonu iletebilir. Bu virüse yakalanan genç yavruların enfeksiyonu viraemia, hepatik ve miyokard nekrozu, menenjit, yaygın peteşiyal kanamalar ve ölümle sonuçlanır. Yetişkin hayvanlar enfeksiyona yenik düşmeseler de ciddi bir durum söz konusu olabilir ve hamile bir hayvanda enfeksiyon kürtaj veya ölü doğumla sonuçlanabilir.
 • Parainfluenzavirus (CPIV): CPIV, üst ve alt solunum yollarının yüzey epitelini etkiler. Klinik belirtiler genellikle hafiftir ve öksürük, bademcik iltihabı ve burun akıntısını içerir. Sekonder bakteriyel enfeksiyon ile ağır hastalık gelişebilir.

Influenza (influenza A subtype H3N8 virüsü)

Köpeklerde viral hastalıklardan biri olan influenzaya ayrıca yer vermemizin nedeni, köpek gribinin, oldukça bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olmasıdır. H3N8 virüsü at gribinin sık görülen bir nedeni olduğu için virüsün atlardan elde edildiği varsayılmaktadır. İnfluenza ilk olarak 2003 yılında ABD  bildirilmiş ve hemorajik pnömoni olarak kendini göstermiştir. Hastalık ilk kez yarış pistlerinde görülmesine rağmen, o zamandan beri veteriner kliniklerine, yatılı tesislere ve hayvan barınaklarına yayıldı. Enfeksiyon solunum yoluyla gerçekleşir. Kuluçka süresi 2-5 gündür ve normal vakalarda seyir 1-3 haftadır. Etkilenen köpeklerin çoğu, yaşlı köpekler ve yavru köpeklerdir. Klinik belirtiler arasında ateş, öksürük, dispnoea, anoreksi, depresyon ve burun akıntısı vardır. Şiddetli, seyrek form, ikincil bakteriyel enfeksiyonlu pnömoni ile karakterizedir. Ölüm oranı %10 civarındadır. Ne yazık ki söz konusu olan köpek gribi sadece laboratuvarda yapılacak değerlendirmeler sayesinde diğer solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edilebilir.

Yorum (Yok)

Leave a Reply