Kopekyavrusu.com (bundan böyle “şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan bireyler için hizmetler, aşağıdaki üyelik sözleşmesi (bundan böyle “bu sözleşme” olarak anılacaktır) ve bireyseldir. Hizmeti hizmet şartlarına uygun olarak kullanmanız gerekeceğinden lütfen içeriği önceden okuyun. Bu hizmeti kullanarak, bu koşulları ve kullanılan bireysel hizmet koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

(A) Sadece Mağazalar İşletme İsimlerini Yazabilirler , Bireysel Kullanıcılar paket satın aldıkları gerçek ad soyad kullanmak zorundadır. Firma Logosu veya bireysel isimlere marka değerlerini kullanamazlar.

Madde 1 (Kayıt)

Bu hizmeti kullanabilmek için üyelik kayıt prosedürümüzü tamamlamanız gerekmektedir. Üyelik kaydı için tarafımızca belirtilen yöntemle başvurursanız ve size müşteri numaranızı bildirirsek üye olursunuz (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır). Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak üyelik kaydını reddedebiliriz.

Madde 2 (Müşteri kimliği ve şifresinin verilmesi)

Bir önceki madde hükümlerine göre üye olarak kayıt yaptıran müşterilerimize bu hizmeti kullanmaları için bir takma isim/ isim/ şirket adı ve şifre belirler.

Kimlik ve şifre müşterinin sorumluluğunda yönetilecektir ve herhangi bir kayıp, sızıntı, hırsızlık, yanlış kullanım, üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımdan kaynaklanan zararlardan vb. sorumlu olmayacağız.

Kimliğinizi veya şifrenizi üçüncü bir tarafa ödünç veremez, devredemez, ifşa edemez veya kullanamazsınız.

Kimliğiniz veya şifreniz üçüncü bir şahıs tarafından çalınır veya kötüye kullanılırsa hemen bizimle iletişime geçmelisiniz.

Bu maddeyi ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız.

Madde 3 (Üyelik kaydının iptali vb.)

Müşterinin aşağıdaki sebeplerden herhangi birine sahip olması durumunda, müşterinin üyelik kaydını iptal edebilir ve önceden kurulmuş olan sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın derhal iptal edebiliriz.

Bu sözleşmenin koşullarından herhangi birini ihlal ederseniz ve bildirim yoluyla düzeltme talep etmemize rağmen 14 gün içinde düzeltmezseniz.

Müşterinin ödeme gücünde önemli bir düşüş olduğunda veya gerçekleşmesi muhtemel olduğu düşünülen nesnel bir neden oluştuğunda.

Müşteri bize karşı sahtekarlık yaptığında veya bu sözleşmeyi sürdürmeyi zorlaştıran başka bir ihanette bulunduğunda

Önemli miktarda iletişim kullanmanıza rağmen müşteri ile iletişim kuramadığınızda

Müşteri, Madde 4’e dayanarak gönüllü olarak geri çekildiğinde

Üyeliğe uygun olmayan başka sebepler olduğunda

Bu Anlaşmanın 7. Maddesinde belirtilen yasaklanmış eylemleri gerçekleştirirse

Müşteri yukarıdaki maddelerden herhangi birinin kapsamına girerse, bu hizmetin kullanımı nedeniyle parasal borcun karını kaybeder ve borcun tamamını derhal ödemesi gerekecektir. Ayrıca, işbu sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle müşterinin zarara uğraması halinde, bu zarardan müşteri sorumlu olacaktır.

Madde 4 (Üyeliğin istekli iptali)

Müşteri üyelikten ayrılmak isterse, ayrılma bildirimi şirketimiz tarafından belirlenen yöntemle yapılacaktır. Şirket, bildirimi aldıktan sonra üyenin kaydını iptal eder ve kayıt iptali tamamlandığında müşteri üyelik niteliğini kaybeder.

Bir önceki maddeye istinaden üyelikten ayrılmanız veya 8. maddeye göre üyelik kaydınızı iptal etmeniz halinde tarafımızca verilen müşteri numarası, ID ve şifre geçersiz hale gelecek ve kayıtlı müşteri bilgilerini sileceğiz.

Madde 5 (Kuralların revizyonunun onaylanması)

Bu sözleşmeyi revize edebilir, değiştirebilir ve tadil edebiliriz (bundan böyle “revizyon vb.” olarak anılacaktır). Bu sözleşmeyi revize ettiğimizde, revizyon tarihi belirleyeceğiz ve müşteriye revizyon vb. web sitemiz, kataloğumuz veya uygun başka bir yöntemle bildireceğiz. Müşteri, revizyon vb.’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ürünü sipariş ederse, revizyon vb.’yi onaylamış sayılır.

Madde 6 (Bu hizmetin kesilmesi)

Aşağıdaki durumlarda müşteriye önceden haber vermeksizin, ihbarda bulunmaksızın bulunmaksızın bu hizmetin kullanımının tamamını veya bir kısmını askıya alabilir veya askıya alabiliriz. Lütfen aklınızda bulundurun.

Doğal afet (deprem, sel ve yangın dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), elektrik kesintileri veya telekomünikasyon taşıyıcılarının hat arızaları nedeniyle sipariş gibi bir sistem veya cihaz verildiğinde veya arızalandığında.

Doğal afetler (deprem, sel ve yangın dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yasa ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi, gözden geçirilmesi ve yürürlükten kaldırılması, iş uyuşmazlıkları ve diğer nedenlerle bu ürünün teslimatının zor olabileceği bir risk olduğunda. – Önlenemeyen koşullar.

Sipariş verme gibi sistem veya ekipmanın bakım veya bakımını yapmak gerektiğinde.

Ayrıca bu hizmetin çalışması için gerekli olduğuna karar verdiğimizde..

Madde 7 (Yasaklanmış konular)

Müşteri, bu hizmeti kullanırken aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmeyecektir.

Üye olurken sahte kayıt yapma eylemleri

Bu hizmetin işleyişine müdahale eden ve bu hizmete müdahale edebilecek fiiller

Başka birinin adı veya yanlış müşteri numarası, kullanıcı kimliği veya şifre kullanarak sipariş verme

Diğer müşterilere, üçüncü kişilere veya şirketimizin zarar görmesine, zarar görmesine veya zarar görmesine neden olacak veya bunlara sebebiyet verebilecek fiiller

Diğer müşterilerin, üçüncü şahısların veya şirketimizin telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını, gizlilik veya diğer haklarını ihlal eden veya ihlal edebilecek eylemler

Sitemizde veya yayınlarımızda yayınlanan resim, yazı gibi bilgilerin iznimiz olmadan başkalarına yönlendirilmesi.

Şirketimiz tarafından işletilen internet sitesine yetkisiz erişim ve bilgilerin tahrif edilmesi

Bu siteye veya şirketimiz tarafından işletilen diğer internet sitelerine zararlı bilgisayar virüsleri veya programları göndermek

Bu hizmeti kullanarak sözleşmeye dayalı durumu üçüncü bir kişiye devretme eylemi

Kamu düzeni ve ahlakına aykırı fiiller veya kanun ve yönetmeliklere aykırı fiiller veya bunlara sebebiyet verebilecek fiiller

Uygunsuz gördüğümüz diğer eylemler

  1. Madde (Antisosyal güçlerin hariç tutulması)

Antisosyal güçler ile ilgili olarak tanımlanan gangsterler ve ilgili kuruluşlar, müşteri aşağıdaki maddelerden herhangi birinin kapsamına girerse; Bunu üyeliğinizi iptal edebiliriz. Kurulmuş olan satış sözleşmesinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iptal edebiliriz.

Müşteri, antisosyal bir güç olarak kabul edildiğinde veya geçmişte antisosyal bir güç olduğunda.

Müşteri, antisosyal güçlere fon sağlamak gibi aktiviteyi teşvik eden bir eylemde bulunduğunda veya antisosyal güçlerle yakın bir ilişki olduğunun farkına vardığında.

Müşterinin antisosyal güçlerle sosyal olarak eleştirilen bir ilişkisi olduğu tespit edildiğinde. Ayrıca, müşterinin kendisi tarafından veya üçüncü bir kişiyi kullanarak ilişkiyi önererek bizi veya üçüncü bir kişiyi korkutması veya namusuna veya itibarına makul olmayan bir şekilde zarar vermesi durumunda.

Müşterinin yukarıdaki fıkrada yer alan maddelerden herhangi birinin kapsamına girmesi nedeniyle şirketimiz bir önceki fıkrada belirtilen tedbirler nedeniyle firmamızın uğradığı zararın tazminini talep edebilir ve firmamızın uğradığı zararın tazminini talep edebiliriz. Tedbirler nedeniyle müşterinin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.

Madde 9 (Şirketimiz dışında bir kişi ile yapılan sözleşme)

Bu hizmetle bağlantılı olarak üçüncü taraflarla yaptığınız herhangi bir sözleşmenin farkında olmayacağımızdan bunlardan sorumlu değiliz.