Köpeklerde Kalp Hastalığı

Köpeklerde Kalp Hastalığı

Köpeklerimizin sağlığını tehdit edebilecek hastalıklardan biri de kalp hastalıklarıdır; bu hastalıklar köpeklerin ortalama olarak %10’unda doğuştan var olabilmekle birlikte, genelde kalp hastalıkların tek bir nedeni olmayıp, bu tip hastalıklar birden çok etkenin birleşmesi sonucunda semptomlarını sergilemeye başlamaktadırlar. Genetik faktörler dışında köpeğin kalp hastalığına yatkınlığını belirleyen en önemli etmenler; beslenme düzeni, obezite ve ileri yaşlarda oluştur. Köpeğinizde kalp hastalığının oluşum riskini en aza indirgemek istiyorsanız beslenme düzenlerine dikkat etmeli, ihtiyaçları olan günlük egzersizleri düzenli olarak yapmalarına olanak tanımalı, veteriner hekim tarafından verilen aşı takvimine uymalı, veteriner kontrollerinizi aksatmamalı ve diş ve diş eti sorunları dolaylı olarak kalp hastalıklarına sebebiyet verebileceği için köpeğinizin diş ve diş eti bakımına gereken özeni göstermelisiniz.

Köpeklerde kalp hastalığının birbirinden farklı türleri vardır, bunlar;
Dilate Kardiyomiyopati (DCM): Kalp boşluklarında yaşanan genişleme sonucunda kalbin ana işlevlerini yerine getirmede zorluk yaşamaya başlaması.

Mitral Kapak Yetmezliği: En sık görülen kalp hastalığı türü mitral kapak yetmezliğidir. 16 yaşına kadar yaşayan köpeklerin yarıdan fazlasında bu hastalığa rastlanır dolayısıyla bu hastalık büyük oranda yaşla ilişkilendirilebilir.

Pulmoner Stenoz: Doğuştan yaşanabilen bir kalp hastalığı olan pulmoner stenoz, kalp fonksiyonlarındaki anormallik sebebiyle oksijensiz kanın akciğerlerle ulaşmasıdır. Pulmoner damarda darlaşma ve kalp kasında kalınlaşma meydana gelir.

Aortik Stenoz: Subartik stenoz adıyla da bilinen bu kalp hastalığında aort kapağının altında yer alan bölge daralır.

Kalıcı Sağ Aortik Ark: Normal şartlar altında doğum sonrasında ortadan kalkan aort kemeri varlığını sürdürmeye devam eder bunun sonucunda da yemek borusu, kalp ve aort kemeri arasında kalır ve bu yemek borusunun sıkışmasına yol açar.

Triküspid Kapak Displazisi: Doğuştan gelen kalp hastalıklarından olan triküspid kapak displazisi kalp kapaklarını negatif yönde etkileyerek kan sızıntısına ve stenoza sebebiyet verir.

Ventiküler Septal Defekt: Kalp parçalarının konumunda anormallikler ve dolayısıyla meydana gelen olumsuzluklar.

Artriyal Septal Defekt: Sağ ve sol atriyumlar arasında konumlanmış olan semptumun tam kapanmasından kaynaklanır.

Patent Duktus Arteriozis: Köpek dünyaya geldiğinde kalbinde olan duktus arteriozis kanalı normal şartlar altında doğumdan sonra kapanmaya başlar ve doğumu izleyen birkaç saatte tam olarak kapanmış olur, bu söz konusu kanalın kapanmaması durumunda patent duktus arteriozis adlı kalp hastalığı meydana gelir.

Bütün kalp hastalıkları kalbin işlevlerini yavaşlatacağı için her biri kalp yetmezliğine sebebiyet verebilir.

Tıpkı biz insanlar da olduğu gibi köpeklerde de yaşlandıkça kalp yorulabilir ve kalp rahatsızlıklarının meydana gelme olasılığı artar ancak bu bütün köpeklerin ilerleyen yaşlarda kalp rahatsızlıkları yaşayacağına veya bunun önlenemez olduğu anlamına gelmez. Köpeğinizin düzenli egzersizleri yaptığından, hiçbir gıdanın fazlasını veya azını içermeyen kendine uygun bir beslenme programına izlediğine, aşı takvimine uygun bir şekilde aşılarının yapıldığına, yaşadığı ortamın onun için ideal ısıda olduğuna emin olmalısınız. Eğer köpeğinizi tüm köpeklerin ve diğer hayvan dostlarımızın hak ettiği bu standartlara uygun bir şekilde büyütüyorsanız ilerleyen yaşlarda, yaş kaynaklı kalp rahatsızlığı yaşama olasılığını en aza indirgemiş olursunuz.

Köpeklerde Kalp Hastalığı Belirtileri

Bu hastalığın profesyonel bir muayene olmadan teşhis edilmesi kolay değildir, genelde düzenli olarak gerçekleştirilen veteriner kontrollerinde ortaya çıkarlar. Başlıca belirtileri;

 • Kalp atışında düzensizlik
 • Kalpten gelen seste anormallik (Kalpte üfürüm)
 • Kalpte aritmiller
 • Öksürme (Geceleri daha şiddetlidir)
 • İdeal kilonun altında bir kiloda olmak
 • Nefes alıp vermede güçlük
 • Kilo kaybı
 • Karında şişlik
 • Katı olmayan dışkı
 • Mukozada solgun renk
 • Ani bayılmalar
 • Oyun isteğinde düşüş
 • Enerji kaybı
 • Huzursuzluk (Özellikle gece)
 • Uyku sorunları
 • Akciğer ödemi
 • Erken yorulma

Köpeklerde Kalp Hastalığı Tedavisi

Köpeklerde kalp hastalığının farkında olunması ve veteriner hekime danışılmış tedavi önlemlerinin köpeğin hayatına yansıtılması bir hayli önemlidir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarında da erken teşhis yaşam kalitesini arttırmaktadır. Kalp hastalığının tedavisi hastalığın türünden türüne değişiklik gösterir, tedavi genel olarak semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Her köpeğin birbirinden farklı genetik yapısı, farklı hastalıklara yatkınlığı, mevcut sağlık durumu farklı olduğu için kalp hastalıklarından uygulanacak tedavi köpekten köpeğe değişmekle beraber genelde özel bir diyet içerir.

Genel olarak köpeğimizin kalp sağlığını korumak istiyorsak; köpeğimizin ihtiyaç duyduğu fiziksel egzersiz ve günlük düzenli yürüyüşlere özen göstermeliyiz. Ek olarak tuz tüketimi düşük seviyelerde olmalıdır.

Köpeklerin sahipleriyle kurdukları yoğun bağ inkar edilemez olduğu için sizin bu hastalık karşısındaki tepkinizden şüphesiz bir şekilde etkileneceklerdir bu sebeple köpeğinizde kalp hastalığı olması durumunda paniğe kapılmamalı; halihazırda hastalığı sebebiyle zaten halsiz ve depresyonda olan köpeğinizi daha da yormamalı, sakinlik içerisinde tedavisini sürdürmeli ve pozitif bir enerjiyle ona bu süreçte eşlik etmeli, onu yeni yaşam düzenine alıştırmalısınız.

Köpeklerde Kalp Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Genetik, doğuştan olan veya yaşlılık kaynaklı kalp hastalıkları bulaşıcı değildir ancak kalp kurtlarının sebep olduğu kalbi etkileyen iç parazit sivrisinekler sayesinde köpekten köpeğe bulaşabilir.

Köpeklerde Kalp Hastalığı Öldürür mü?

Köpeklerde kalp hastalıkları çoğu zaman ölümcül olabilirler ancak erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde köpeğin yaşam süresi ve kalitesi arttırılması, semptomlar kontrol altına alınması mümkündür. Bir başka deyişle asıl ölüme sebep olan, kalp hastalığından ziyade bu hastalığın ihmal edilmesi, hasta köpeğe gereken özen ve bakımın gösterilmemesidir.

Dilate kardiyomiyopatiler diğer kalp hastalıklarına kıyasla daha ölümcüldür, genelde 6 ay içerisinde ölümle sonuçlanan bu hastalığın erken teşhisi ve doğru tedavisiyle dünyalar tatlısı dostunuz size 2 yıla kadar varabilen bir süre daha arkadaşlık etmeye devam edebilir. Buna ek olarak zaten bir kalp rahatsızlığı olan köpekte, kalp kurtlarının sebep olduğu iç parazit hastalığının yaşanması tedavinin gereken etkiyi göstermemesine sebebiyet vererek, küçük dostumuzun hayatını kaybetmesine neden olabilir.

Köpeklerde Kalp Hastalığı Hangi Irklarda Görülür?

Kalp hastalığının cinsine göre hangi ırktan köpeklerde daha yaygın görüleceği değişiklik gösterir. Subaortic stenosis; Golden Retriever, Newfoundland gibi büyük ırklarda daha yaygın gözlemlenirken patent ductus arteriosus Poddle, Cihuhahua, Pomeranian, Alman Kurt Köpekleri ve Terrier ırklarında özellikle dişi köpeklerde daha yaygındır. Küçük ırklar arasında gözlenmesi daha olası olan mitral regurgitation adlı kalp hastalığının görülme oranı köpek 6 yaşındayken artmaya başlar ve gittikçe yükselir. Genelde 4-12 yaş arası zaman periyodunda kendini gösteren dilated kardiompopathy Great Dane, Doberman, Boxer, Newfoundland ırkı köpeklerde daha yaygındır ancak iri cüsseli köpeklerde en yaygın gözlemlenen kalp hastalığı idiopatik kongestive kardiyomyopatidir. Bulldog, Samoyed, Basset Hound ve Beagle ırkı köpeklerde pulmoner stenoz yaygındır. Kalıcı sağ aortik ark genellikle Alman Çoban Köpekleri ve Setter ırkı köpeklerde mevcuttur. Maltese, Yorshire Terrier, Doberman, Bichon Frise, Collie, Cihuhahua ırkı köpeklerde ise patent duktus arteriozus adlı kalp hastalığının görülme oranı daha yüksektir. Ventriküler septal defekte ise daha çok Pincher, Alman Çoban Köpekleri ve Bulldog ırklarında rastlanır.

Görüldüğü üzere pek çok farklı ırktan köpek, birbirinden farklı kalp rahatsızlıklarına yatkın olabilir, tekrar belirtmekte fayda var ki bu hastalıkların erken teşhisi sonucunda kesin bir tedavi mümkün olmasa da köpeğinizin yaşam kalitesini ve süresini arttırmanız mümkün.

Yorum (Yok)

Leave a Reply