kopekyavrusu.com (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır), hizmet planlamasından sistem geliştirme ve işletime kadar toplumun ihtiyaç duyduğu tüm BİT hizmetlerini kurum içinde geliştirir. Kişisel bilgilerin doğru şekilde işlenmesi son derece önemlidir ve müşteriler de dahil olmak üzere çeşitli kişisel bilgileri korumanın önemli bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Çeşitli işleri yürütürken, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasa ve yönetmeliklere, hükümet tarafından belirlenen yönergelere, yönetmeliklere, diğer normlara ve “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve kişisel bilgilere aşağıdaki şekilde uyarız. Ayrıca, güvenlik yönetimi için uygun önlemleri alırız.

* Bu kişisel bilgi koruma politikasındaki (gizlilik politikası) “kişisel bilgiler” ve “kişisel veriler”, belirli kişisel bilgiler (kişisel numara ve kişisel numara dahil olmak üzere kişisel bilgiler) hariç tutulanları ifade eder.

 1. Kişisel bilgilerin edinilmesi

Kişisel bilgileri iş için gerekli kapsamda ve yasal ve adil yollarla elde ederiz.

Ayrıca, müşterinin takdirine bağlı olarak kişisel bilgileri vermeyi reddedebiliriz. Bu durumda, aşağıda “2. Kişisel bilgilerin kullanım amacı” bölümünde sıralanan amaçlara ulaşamayabiliriz.

 1. Kişisel bilgilerin kullanım amacı

Kişisel bilgileri, işlerin yürütülmesi amacıyla gerekli olan kapsamda kullanırız (bundan böyle “kullanım amacı” olarak anılacaktır). .. Ayrıca birey için kullanım amacını netleştirmeye ve edinim durumuna göre kullanım amacını sınırlamaya çalışacağız.

Kullanım amacı web sitemizde ve her web hizmetimizde duyurulacak olup, kullanım amacının değişmesi durumunda web sitemizde duyurulacaktır.

(1) Sağlanan tüm hizmetler için ortak

(1) Üye bilgi yönetimi ve desteği

(2) Hizmetlerimizle iletişim kurmak ve materyalleri göndermek

(3) E-posta bülteni dağıtımı

(4) Hizmet sunumuna eşlik eden üyelerin onayı

(5) Müşterilerden gelen sorulara yanıt verme

(6) Kalite hizmetlerimiz iyileştirme ve yeni geliştirme için anket

(7) Bu sitenin uygun gördüğü şirketlerin çeşitli hizmetlerine ilişkin satış bilgileri ve hizmet iyileştirme anket anketi

(8)  Kampanya, hediye bilgileri, başvuru alımı ve iletişim

(9) Yavru Yetiştiriciliiği

1- Damızlık bilgi yönetimi işi, destek işi

2- Hizmet sunumuna eşlik eden ruhsat onayı

3- İşlem teminatı başvuru prosedürü

4- Sözleşme imtiyazı başvuru prosedürü

5-  Sigorta başvuru prosedürü için

(10) Evcil hayvan sağlığı ve özel mağaza

Ürünlerin nakliyesi, teslimat sonrası satış sonrası hizmet ve iletişim

(11) Herkesin evcil hayvan sigortası

Sigorta başvuru prosedürü için

(12) Fotoğraf

1- Fotoğraf oluşturma hizmeti başvuru prosedürü için

(13) Tesis

1- Tesis sahibi bilgi yönetimi ve destek hizmetleri

2- Hizmet sunumuyla ilgili tesis sahiplerinin onayı

3- Sahiplenme bilgi yönetimi ve destek hizmetleri

4- Hizmet sağlarken koruyucu ailelerin teyidi

(13) Veteriner

1- Veteriner bilgi yönetimi çalışması, destek çalışması

2- Hizmet sunumuna eşlik eden veteriner hekimlerin teyidi

(14) Başvuru sahibi bilgileri

1-İnceleme / işe alım koşulları, inceleme / kabul / ret kararı, başvuru geçmişinin teyidi, adayın iş geçmişinin teyidi ve işe alım seçimi için gerekli diğer işlemler

2- İlan verme kararından sonra şirkete katılma ile ilgili gerekli konularda rehberlik , vb. gerekli işlemler için

(15) Çalışan bilgileri

1- Maaş ödemesi, sosyal yardımların sağlanması, sağlık yönetimi vb. gibi istihdam yönetimi ile ilgili prosedürler için.

2-  Kişisel verilerin üçüncü şahıslara verilmesi ve üçüncü şahıslardan elde edilmesi

3-  Şirket, aşağıdaki Web hizmeti sitelerini kişinin rızasıyla üçüncü bir tarafa sağlayabilir.

 1. Sahiplendirme B- Yavru yetiştiriciliği

Amaç: Canlı satın almak, çiftleştirmek isteyenlerle iletişime geçebilmeniz

 1. Sağlanacak kişisel bilgi öğeleri: isim, adres, cinsiyet, yaş, telefon numarası
 2. Nasıl sağlanır: Web sistemi ile sorgulama

İşleme: Her sitenin üyelik sözleşmesini takip edin

Amaç: Canlı hayvanı nakletmek isteyenlerle iletişime geçmek

 1. Sağlanacak kişisel bilgi öğeleri: isim, adres, cinsiyet, yaş, telefon numarası
 2. Nasıl sağlanır: Web sistemi ile sorgulama
 3. Sağlayan: Koruyucu ebeveyn işvereni ya da aile

İşlem: üyelik sözleşmesini takip edin

Yukarıdaki ve aşağıdaki haller dışında, kişinin rızası olmadan kişisel veriler üçüncü bir kişiye verilmeyecektir.

 1. Kanunen gerekli olduğunda

Kanunen zorunlu olmadıkça, kişisel verilerin üçüncü bir kişiye verilmesi durumunda, hükümle ilgili hususlar (ne zaman, ne tür bir varış yeri, ne tür kişisel verilerin sağlandığı vb.) kayıt altına alınır. Ayrıca, kişisel verilerin üçüncü bir kişiden elde edilmesi durumunda, elde edilmesine ilişkin hususlar (ne zaman, hangi sağlayıcıdan, ne tür kişisel verilerin elde edildiği ve sağlayıcının üçüncü tarafından nasıl ilgili olduğu). vb.).

3- Kişisel verilerin işlenmesinin emanet edilmesi

Kişisel verilerin işlenmesini, kullanım amacına ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde dışarıdan temin edebiliriz. Kişisel verilerin işlenmesini dışarıdan sağladığımızda, ilan verenin seçilmesi için kriterleri belirleyeceğiz ve bilgi yönetim sistemini önceden teyit etmek gibi gerekli ve uygun denetimini gerçekleştireceğiz.

Örneğin, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin işlenmesini dışarıdan temin ederiz.

(1) Kredi kartı ödemesi ile ilgili;

(2) Bilgi sistemlerinin işletilmesi ve bakımı ile ilgili;

(3) Ürün teslimatı ile ilgili;

4- Hassas bilgilerin işlenmesi

Dikkat gerektiren kişisel bilgileri ve işçi sendikalarına, sağlık ve cinsel hayata (kişiler, ulusal kurumlar, yerel kamu kuruluşları, kişisel bilgilerin korunması kanunu) üyelik ile ilgili kişisel bilgilere sahibiz. Aşağıda sayılan kişiler tarafından yayınlanan bilgiler veya kişinin görsel olarak gözlemlenmesi veya fotoğraflanması ile elde edilen ve görünüşte belli olan bilgiler hariçtir. Bundan böyle “hassas bilgi” olarak anılacaktır.) aşağıdaki durumlar dışında edinilemez, kullanılamaz veya üçüncü bir tarafa verilemez.

 • Yasalarca gerekli olduğunda; İnsan yaşamının, vücudunun veya mülkünün korunması için gerektiğinde;
 • Halk sağlığının iyileştirilmesi veya çocukların sağlıklı gelişiminin teşvik edilmesi için özellikle gerekli olduğunda;
 • Ulusal kurumlar veya yerel yönetimler; kamu kuruluşu veya kanunla öngörülen işlerin yürütülmesinde işbirliği yapmakla görevlendirilmiş bir kişi.

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu uyarınca saklanan kişisel verilere ilişkin hususların bildirilmesi, açıklanması, düzeltilmesi, kullanımının durdurulması vb.

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na istinaden saklanan kişisel veriler (kullanım amacı vb.) ve açıklama, düzeltme, kullanımın durdurulması vb. talepleri (bundan böyle “açıklama talebi vb. olarak anılacaktır) ile ilgili bildirimler için. “), lütfen iletişime geçin.

Davacının kişi veya vekili olduğunu teyit edecek, öngörülen formu dolduracak, prosedürü uygulayacak ve prensip olarak daha sonraki bir tarihte yazılı olarak cevap vereceğiz. Kullanım amacının bildirilmesi talepleri, açıklama talepleri vb. için şirket tarafından belirlenen ücret alınacaktır.

5- Anonim olarak işlenen bilgilerin işlenmesi

Anonim olarak işlenen bilgilerin oluşturulması, anonim olarak işlenen bilgilerdir (belirli bir bireyin yasaların öngördüğü önlemlerle kimliğinin tespit edilememesi için kişisel bilgilerin işlenmesiyle elde edilen bir kişi ve ilgili kişi hakkında bilgi. Bu, bilgilerin geri yüklenmesini imkansız hale getirir), aşağıdaki işlemleri yapın.

1- Kanunların öngördüğü standartlara uygun olarak uygun işlem gerçekleştirin.

2- Silinen bilgilerin ve işleme yöntemlerine ilişkin bilgilerin yasanın öngördüğü standartlara uygun olarak sızmasını önlemek için güvenlik yönetimi önlemleri alın.

6- Anonim olarak işlenmiş bilgilerin sağlanması

1- İsimsiz olarak işlenmiş bilgilerin üçüncü bir kişiye sağlanması durumunda, Şirket, anonim olarak işlenen bilgilerde yer alan bireylerle ilgili bilgi öğelerini ve sağlanma yöntemini duyurur ve sağlar. Sağlanan bilgilerin anonim olarak işlenen bilgiler üçüncü şahıstır.

2- Kişisel bilgilerin kişinin kolaylıkla tanıyamayacağı bir yöntemle elde edilmesi

7- Tanımlama bilgilerinin kullanımı hakkında

Web sitemiz, bilgisayarınızı tanımlamak ve kullanım rahatlığı artırmak için tanımlama bilgisi bilgileri gönderir. Çerez bilgileri, kullandığınız bilgisayarı tanımlamak için kullanılır ve sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz.

Ayrıca, Google dahil üçüncü taraf distribütörler tarafından reklamları (davranışsal hedefleme reklamları) dağıtmak için çerezleri kullanır. Adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi üçüncü taraf distribütörlere verilmez.

Google’ın Yeniden Pazarlama Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

8- Erişim günlükleri hakkında

Web sitemiz erişim günlüklerini toplar. Erişim günlüğü, alan adınızı ve IP adresinizi, kullandığınız tarayıcının türünü, erişim tarihini ve saatini vb. içerir, ancak genellikle kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgi içermez.

9- Kişisel verilerin yönetimi

Kişisel verilerin sızmasını, kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek ve kişisel verilerin diğer güvenlik yönetimi, kullanım kurallarının sürdürülmesi, erişim kontrolü, çıkış kısıtlamaları, dışarıdan yetkisiz erişimin önlenmesi için önlemler ve diğer güvenlik yönetimi önlemleri alıyoruz. İlgili uygulama sistemini kurmak gibi yeterli güvenlik önlemlerini almakta ve kullanım amacına ulaşmak için gerekli olan doğruluk ve güncelliği sağlamaya çalışmaktadır.

Ayrıca, yasa ve yönetmeliklerin revizyonlarına, sosyal çevredeki değişikliklere, bilgi teknolojisindeki ve iş içeriğindeki değişikliklere vb. yanıt olarak kişisel bilgi koruma yönetim sistemini gözden geçirecek ve sürekli iyileştireceğiz.

10- Sorularınız için iletişim noktası

Kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili şikayetlere ve sorulara uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vereceğiz. Kişisel bilgileri ele alma şeklimiz, saklanan kişisel veriler ve tutulan kişisel veriler için güvenlik yönetimi önlemleri ile ilgili sorular ve istişareler için lütfen aşağıdaki kişiyle iletişime geçin. Ayrıca şirketimizden veya grup şirketlerimizden/ortak şirketlerimizden e-posta, direkt posta vb. yollarla yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi almak istemiyorsanız, lütfen doğrudan grup şirketleriyle / ortak şirketlerle iletişime geçin veya lütfen bizimle iletişime geçin. Aşağıdaki sorgulamalar. Kişinin kendisi tarafından talep edilmesi halinde gönüllü olarak doğrudan posta vb. kullanımına ara vereceğiz.

Telefon numarası:

FAKS numarası:

E-posta adresi:

Hizmet saatleri: 09:00 – 18:00 (hafta sonları ve tatil günleri ve yıl sonu hariç)

* Hizmeti iyileştirmek için aramanın içeriğini kaydedeceğiz.